Eyl 14

Bir tabloda yer alan iki farklı kullanıcıya ait id lerden kullanıcı tablosundaki verileri çekme
SELECT departman.departmanid, departman.sirketid, sirket.sirket, departman.departman, departman.sorumluid, kullanici.adi, kullanici.soyadi,
departman.mudurid, kullanici_1.adi AS Expr1, kullanici_1.soyadi AS Expr2
FROM departman LEFT OUTER JOIN
sirket ON departman.sirketid = sirket.sirketid LEFT OUTER JOIN
kullanici ON kullanici.kullaniciid = departman.sorumluid LEFT OUTER JOIN
kullanici AS kullanici_1 ON departman.mudurid = kullanici_1.kullaniciid
iki tane LEFT JOIN yapılarak ikincisi için farkı bir alias yapıp kullanıcıları oradan çekerek verileri alabiliriz.

Eyl 14

Dim a As String
Dim sayi As Integer
a = InputBox(”Firma Adının birkaç harfini giriniz”)
sqlbaglanti.Open()
sqlkomut.CommandText = “SELECT COUNT(*) FROM firma WHERE firmaadi LIKE ‘%” + UCase(a) + “%’”
sqlkomut.ExecuteNonQuery()
veriler = sqlkomut.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult)
Do While veriler.Read
sayi = veriler(0)
Loop
If sayi > 1 Then
MsgBox(”birden fazla”)
End If
sqlbaglanti.Close()Bu site en iyi internet explorer 7 ve firefox üzerinde görüntülenebilir. Sitemap Mustafa KULLUKÇU
Powered by Wordpress.org     Wordpress tema