Vb.net keypreview özelliklerinden türkçe yararlanarak arama oluşturma

evet bu seferde nedenini anlamadığım bir vb.net sorunu daha keypreview ile gelen değerleri chr ile dönüştürdüğümüzde farklı / yanlış karakterler çıkması.

Alternatif çözüm yolu.

Private Sub listelefatura_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
If e.KeyValue = 27 Then
Me.Close()
ElseIf e.KeyValue = 13 Then
Call cifttiklama()
Exit Sub
End If
If e.KeyValue = 8 Then
If aranan.Length < 1 Then Exit Sub End If aranan = Mid(aranan, 1, aranan.Length - 1) sorgula(aranan) laranan.Text = aranan Exit Sub End If If (e.KeyValue > 105 And e.KeyValue < 227) Then Select Case e.KeyValue Case 106 aranan += “*” Case 109 aranan += “-” Case 110 aranan += “,” Case 186 aranan += “Ş” Case 188 aranan += “,” Case 189 aranan += “-” Case 219 aranan += “Ğ” Case 220 aranan += “Ç” Case 221 aranan += “Ü” Case 222 aranan += “İ” Case 190 aranan += “.” Case 191 aranan += “Ö” Case 226 aranan += “<” Case 223 aranan += “*” End Select End If If (e.KeyValue > 95 And e.KeyValue < 106) Then aranan += Convert.ToInt16(e.KeyValue - 96).ToString End If If (e.KeyValue > 48 And e.KeyValue < 91) Then aranan += Chr(e.KeyValue) End If sorgula(aranan) laranan.Text = aranan