Sep 14

Bir tabloda yer alan iki farklı kullanıcıya ait id lerden kullanıcı tablosundaki verileri çekme
SELECT departman.departmanid, departman.sirketid, sirket.sirket, departman.departman, departman.sorumluid, kullanici.adi, kullanici.soyadi,
departman.mudurid, kullanici_1.adi AS Expr1, kullanici_1.soyadi AS Expr2
FROM departman LEFT OUTER JOIN
sirket ON departman.sirketid = sirket.sirketid LEFT OUTER JOIN
kullanici ON kullanici.kullaniciid = departman.sorumluid LEFT OUTER JOIN
kullanici AS kullanici_1 ON departman.mudurid = kullanici_1.kullaniciid
iki tane LEFT JOIN yapılarak ikincisi için farkı bir alias yapıp kullanıcıları oradan çekerek verileri alabiliriz.Bu site en iyi internet explorer 7 ve firefox üzerinde görüntülenebilir. Sitemap Mustafa KULLUKÇU
Powered by Wordpress.org     Wordpress tema