Scalelite Sunucu Yönetimi Eklenmesi,İzlenmesi

KOMUTLAR ve AÇIKLAMALARI

./bin/rake servers  Sunucular ve id bilgilerini gösterir

./bin/rake status  Sunucuların durumlarını gösterir

./bin/rake poll:all  Sunucu durumlarını manuel günceller

./bin/rake poll:all –trace Sunucu durumlarını manuel günceller (detaylı)

./bin/rake servers:add[url,secret,loadMultiplier] Yeni sunucu eklemek için kullanılır.loadMultiplier seçeneği eğer parkurda fiziksel özellikleri farklı sunucular var ise yük dengelemesini buna göre yapması için kullanılır. Örneğin 2 sunucunuzda 4CPU ve 16GB var iken, 1 sunucunuzda 32CPU ve 256GB olması durumunda kullanılır.Varsayılan 1 dir.

Okumaya devam et “Scalelite Sunucu Yönetimi Eklenmesi,İzlenmesi”

ScaleLite Kurulumu

Docker repository eklenmesi ve kurulum işlemleri

Aşağıdaki işlemler root yetkisi ile yapılmalıdır veya eksik komutların başına sudo ekleyiniz.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable“
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Okumaya devam et “ScaleLite Kurulumu”

ScaleLite Gereksinimlerinin Kurulması

Kurulum adımlarında çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Detay isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Öncelikle güvenlik güncellemeleri ve gerekli bileşenlerin kurulumunu yapalım.

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y build-essential libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev libpq-dev libsqlite3-dev tcl nfs-common

Okumaya devam et “ScaleLite Gereksinimlerinin Kurulması”

BigBlueButton Google Analystics

BigBlueButton sunucularınızda Google Analystics etkinleştirmek istiyorsanız aşağıdaki dosyanın içerisine div tagları içerisine eklemeniz durumunda kullanabilirsiniz.
/usr/share/meteor/bundle/programs/web.browser/body.html

Eğer izleme ekranına da eklemek istiyorsanız, aşağıdaki dosyanın içerisine de eklemelisiniz.

/var/bigbluebutton/playback/presentation/2.0/playback.html