mysql root parolası resetleme

mysql servisini durdurduktan ve görev yöneticisi üzerinde tüm mysqld hizmetinin çalışmadığına emin olduktan sonra,

mysql\bin klasörü altında
mysqld --skip-grant-tables
Bu komut penceresi açıkken yeni bir komut penceresi açıp tekrar mysql\bin klasörüne geliyoruz

mysqld

yazıp veritabanına bağlandıktan sonra aşağıdaki komutları çalıştırıp pencereyi kapatıyoruz

mysql> USE mysql
mysql> UPDATE user SET password=password("newpassword") WHERE user="root";
mysql> flush privileges;
mysql> exit;

Bütün açık komut pencerelerini kapattıktan sonra görev yöneticisinden mysqld uygulamasını sonlandırıp MySQL servisini başlatıyoruz.

Vb.net remote registry ile bilgisayarın ürün anahtarını bulmak

vb.net kullanarak uzaktaki bilgisayarın ürün anahtarını almak, get remote computer product key using remote registry

vb.net envanter programı için gerekli olabilecek bir parça.
Imports Microsoft.Win32
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
MsgBox(GetXPKey(TextBox1.Text))
End Sub
Public Function GetXPKey(ByVal hostorip As String) As String
Dim MyReg As RegistryKey = RegistryKey.OpenRemoteBaseKey(RegistryHive.LocalMachine, hostorip)
Dim MyRegKey As RegistryKey
MyRegKey = MyReg.OpenSubKey("Software\Microsoft\Windows NT\currentVersion", True)
Dim bytDPID() As Byte = MyRegKey.GetValue("DigitalProductID")
MyRegKey.Close()
Dim bytKey(14) As Byte
Array.Copy(bytDPID, 52, bytKey, 0, 15)
Dim strChar As String = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Dim strKey As String = ""
For j As Integer = 0 To 24
Dim nCur As Short = 0
For i As Integer = 14 To 0 Step -1
nCur = CShort(nCur * 256 Xor bytKey(i))
bytKey(i) = CByte(Int(nCur / 24))
nCur = CShort(nCur Mod 24)
Next
strKey = strChar.Substring(nCur, 1) & strKey
Next
For i As Integer = 4 To 1 Step -1
strKey = strKey.Insert(i * 5, "-")
Next
Return strKey
End Function
End Class