Scalelite Sunucu Yönetimi Eklenmesi,İzlenmesi

KOMUTLAR ve AÇIKLAMALARI

./bin/rake servers  Sunucular ve id bilgilerini gösterir

./bin/rake status  Sunucuların durumlarını gösterir

./bin/rake poll:all  Sunucu durumlarını manuel günceller

./bin/rake poll:all –trace Sunucu durumlarını manuel günceller (detaylı)

./bin/rake servers:add[url,secret,loadMultiplier] Yeni sunucu eklemek için kullanılır.loadMultiplier seçeneği eğer parkurda fiziksel özellikleri farklı sunucular var ise yük dengelemesini buna göre yapması için kullanılır. Örneğin 2 sunucunuzda 4CPU ve 16GB var iken, 1 sunucunuzda 32CPU ve 256GB olması durumunda kullanılır.Varsayılan 1 dir.

Okumaya devam et “Scalelite Sunucu Yönetimi Eklenmesi,İzlenmesi”

ScaleLite Kurulumu

Docker repository eklenmesi ve kurulum işlemleri

Aşağıdaki işlemler root yetkisi ile yapılmalıdır veya eksik komutların başına sudo ekleyiniz.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable“
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Okumaya devam et “ScaleLite Kurulumu”

ScaleLite nedir, neden gerekli,bileşenleri?

Nedir?

BigBlueButton için özel olarak yazılmış Yük Dengeleme (Load-Balancer)  yazılımıdır. Frontend yazılımları (Sakai/Greenlight/Moodle) tarafından Scalelite üzerien istekler iletilerek yük dengelemesi sağlanır.

Neden Gerekli?

Her bir bigbluebutton sunucusu bireysel olarak çalışmak üzerine planlandığı için, birden fazla bigbluebutton sunucusu arasında yük dağılımı ve kayıt izlemenin merkezileştirilmesi gerekmektedir.

İç Bileşenleri

scalelite-nginx

ScaleLite SSL hizmetlerini karşılayan ve aynı zamanda kayıt oynatma işlemlerini yürüten container hizmetidir.

scalelite-api

Dışarıdan (LMS/Dış Dünya) gelecek BigBlueButton api isteklerini karşılayan container hizmetidir.

scalelite-poller

Belirlenen aralıkla BigBlueButton sunucularının yüklerini kontrol eden ve toplantı durumlarını izleyen docker hizmetidir.

scalelite-recording-importer NFS üzerindeki spool dizinini belirli aralıklarla kontrol eden ve yeni veri gelmişse izlenir kayıtlara ekleyen docker hizmetidir

Dış Bileşenleri

Nginx

Web isteklerinin karşılanması için kullandığı sunucu bileşenidir.

NFS

Video kayıtlarının tutulduğu, scalelite ve tüm bigbluebutton sunucuları tarafından erişilen Merkezi disk alanıdır.

PostgreSQL

ScaleLite üzerinde bulunan kayıtların ve bu kayıtlara dair verilerin tutulduğu veritabanıdır.

Redis

Memory üzerinde tutulan veritabanıdır ve farklı bileşenlerin birbirleri ile haberleşmeleri için kullanılır.

Docker

ScaleLite yazılımı docker image olarak sunulmaktadır.

ScaleLite Nasıl Temin Edilir?

ScaleLite, Docker Container olarak dizayn edilmiştir, Docker çalıştırılmaya çalışılırken güncel taslak imaj dosyası Docker sisteminden indirilir ve çalıştırılır.

https://hub.docker.com/search?q=scalelite&type=imagehttps://hub.docker.com/r/blindsidenetwks/scalelite

Sistem Gereksinimleri

•64Bit Linux (Ubuntu 16.04 veya 18.04)

•16 GB Memory

•8 CPU

•Dış IP Adresi

•DNS Kaydı

* SSL Sertifika

BigBlueButton Google Analystics

BigBlueButton sunucularınızda Google Analystics etkinleştirmek istiyorsanız aşağıdaki dosyanın içerisine div tagları içerisine eklemeniz durumunda kullanabilirsiniz.
/usr/share/meteor/bundle/programs/web.browser/body.html

Eğer izleme ekranına da eklemek istiyorsanız, aşağıdaki dosyanın içerisine de eklemelisiniz.

/var/bigbluebutton/playback/presentation/2.0/playback.html