Scalelite Sunucu Yönetimi Eklenmesi,İzlenmesi

KOMUTLAR ve AÇIKLAMALARI

./bin/rake servers  Sunucular ve id bilgilerini gösterir

./bin/rake status  Sunucuların durumlarını gösterir

./bin/rake poll:all  Sunucu durumlarını manuel günceller

./bin/rake poll:all –trace Sunucu durumlarını manuel günceller (detaylı)

./bin/rake servers:add[url,secret,loadMultiplier] Yeni sunucu eklemek için kullanılır.loadMultiplier seçeneği eğer parkurda fiziksel özellikleri farklı sunucular var ise yük dengelemesini buna göre yapması için kullanılır. Örneğin 2 sunucunuzda 4CPU ve 16GB var iken, 1 sunucunuzda 32CPU ve 256GB olması durumunda kullanılır.Varsayılan 1 dir.

./bin/rake servers:enable[$id]  Mevcut bir sunucuyu yük dağılım ağına eklemek için kullanılır. Bundan sonra ilgili sunuya yeni toplantı yönlendirilmeye başlanacaktır..

./bin/rake servers:disable[$id]  Mevcut bir sunucuyu yük dağılım ağından çıkartmak için kullanılır. Bundan sonra ilgili sunuya yeni toplantı yönlendirilmeyecektir.

Dikkat. Kullanımda olmayan bir sunucuyu sistemden kaldırmak için bu komutu kullanmayın. Bu komutu, çalışır durumda olan sunucuyu planlı bakıma almak istediğinizde kullanın ve bu komut sonrasındaki tüm toplantıların bitmesini bekleyip sonrasında bakıma kapatınız.

./bin/rake servers:remove[$id]  Mevcut sunucuyu silmek için kullanılır.

Dikkat bu komutu sunucu üzerinde bir toplantı devam ediyorsa kullanmayınız. Kullanmanız durumunda redis üzerinde toplantı devam ediyor olarak kayıt kalacağı için sürekli kayıt kontrol edilmeye çalışılacaktır. Eğer sunucu erişilemez durumdaysa panic komutu ile tüm toplantıları sonlandırdıktan sonre remova işlemini yapınız.

./bin/rake servers:panic[$id] Mevcut sunucuyu silmek için kullanılır

Eğer bir sunucunuzda toplantılar devam ederken, erişimez duruma gelmişse, bu sunucuyu kaldırmak bu komut ile üzerindeki toplantı kayıtları silinir.

./bin/rake servers:loadMultiplier[id,newLoadMultiplier] Mevcut sunucunun yük dağıtım oranını azaltmak veya arttırmak için kullanılır.

SUNUCU EKLEME

docker exec -it scalelite-api /bin/sh

#Mevcut sunucuların listesini görelim

./bin/rake servers

#Sunucuyu ekleyelim.

./bin/rake servers:add[https://BigBlueButtonSrv01.alanadiniz.com/bigbluebutton/api,BigBlueButtonServerSecretKey]

#Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda bir ID değeri verecektir. Bu ID değerini [] içerisine yazarak sunucuyu ekleme işlemini bitirelim.

./bin/rake servers:enable[Sunucu_id]

SUNUCULAR ve Durumlarını gözlemleme

Container içerisindeyseniz ./bin/rake status komutu ile veya sunucu shelldeyseniz docker exec -it scalelite-api bin/rake status komutu ile sunucular ve durumlarını görebilirsiniz.

Eğer sunucunuzu ilk eklediğinizde, durumunu sürekli offline görüyorsanız, sunucuda bigbluebutton https çalışmıyor olabilir veya ssl sertifikası doğru yüklenmemiş olabilir.

Test için Linux shell üzerinde, aşağıdaki şekilde erişmeye çalıştığınızda sertifika hatası alıyorsanız hatayı düzeltmelisiniz. BigBlueButton tarafında intermediate sertifikasını yüklemediğiniz durumda hata alabilirsiniz.

wget https://BigBlueButtonSrv01.alanadiniz.com/bigbluebutton/api

Eğer sertifika hatası almıyorsanız API anahtarınızı kontrol etmelisiniz.

https://mconf.github.io/api-mate/ adresini açtığınızda BigBlueButton sunucu adresinizi ve SecretKey değerinizi yazdığınızda GetMeetings URL ini kopyalayın ve wget /browser ile deneyin.