vb.net datagridview de herhangi bir hücrenin boş olup olmadığının kontrolü

departmanid değeri boş değilse eğer istediğimiz işlemi yaptırabiliriz.
If Not liste.CurrentRow.Cells(”departmanid”).Value Is DBNull.Value Then
….
….
End If