Centos Openldap kurulum / konfigurasyon

Openldap Web Sitesi ( www.openldap.com )

yum install openldap*

kurulum tamamlandiktan sonra

/etc/openldap/slapd.conf

dosyasındaki

suffix “dc=mustafa54,dc=com”
rootdn “cn=kullaniciadi,dc=mustafa54,dc=com”
rootpw şifre
# veya şifrelenmiş kaydetmek istiyorsak
# slappasswd -s secret ’satırı ile secret kelimesinin şifreli halini alıp
# rootpw {SSHA}ZKKuqbEKJfKSXhUbHG3fG8MDn9j1v4QN

satırlarını yazdıktan sonra.

dn: dc=mustafa54,dc=com
objectclass: top
objectclass: dcObject
objectclass: organization
o: mustafa54
dc: mustafa54

dn: ou=adresdefteri,dc=mustafa54,dc=com
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou: adresdefteri

Yukarıdaki satırları ldif dosyası şeklinde kayıt edelim.
http://www-unix.mcs.anl.gov/~gawor/ldap/ adresinden “LDAP Browser Editor” programını açalım.

host (sunucu adı veya ip adresi)
Port (default 389) yazdıktan sonra
Fetch Dns diyerek sunucu adını alabiliriz veya elle dc=mustafa54,dc=com  yazalım.
User DN kısmına cn=kullanıcıadı
Append base DN i seçip
parolamızı yazıp bağlanalım.

Şimdi ilk kayıtları oluşturalım. Sunucuyu seçtikten sonra LDIF bolumundan importu seçelim. yukarıda kaydettiğimiz LDIF dosyasını import ettiğimizde OU muz oluşmuş olmalı.

Outlook Express,Microsoft Outlook ve Thunderbird teki ortak LDAP alanları

Örnek Bir Satır

dn: cn=Mustafa KULLUKÇUOĞLU,ou=adresdefteri,dc=mustafa54,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
givenname: Mustafa
sn: KULLUKÇUOĞLU
cn: Mustafa KULLUKÇUOĞLU
mail: eposta@mustafa54.com
uid: eposta@mustafa54.com
userPassword: P@$$w0rd
organizationName: Çalıştığı yer birim / şirket
ou: Çalıştığı Departman
title: Sistem ve Network Sorumlusu
telephoneNumber: 05xxxxxxxxx

Üstteki satırı LDIF olarak kaydedip program ile tekrar import ederseniz kullanıcı oluşacaktır.

Bazı bölümler Microsoft Outlook ile Outlook Expresste dahi tutmuyor. Thunderbird ise ldap sorgulamaları listelemeleri konusunda harika. Microsoft çözümlerinde LDAP üzerinde bir kullanıcıyı bulmak için bir çok tıklama yapıp aramanız gerekirken,
Thunderbird eklentisi olan “Contacs Sidebar” ı kurup ayarlarını yaptığınızda. Tüm kullanıcı listesini sorgulama yapmadan görebildiğiniz gibi üst satırda sorgulama ekranı zaten bulunuyor. Tüm alanlarda sorgulama yapabiliyor.