vb.net üzerinde telnet uygulaması

Ağ üzerinde gün içerisinde networke dahil olmuş bilgisayarların hangi switchler üzerinden sisteme dahil olduklarını bulmak için yazdığım bir uygulama.

Uygulamanın çalışma mantığı:
Çalıştırıldığı dizinde 2 adet dosyaya ihtiyaç duyuyor ayarlar.ini ve switchler.txt. Switchler.txt switchlerin ip leri yer almakta. ayarlar.ini dosyasında ise switchlerin şifreleri (hepsi ortak olmalı), Çalıştırılacak komut (sh mac-address-table), database bilgileri ve filtreleme, loglama yapılacak mı gibi bilgiler girilmeli.

Loglama yapılacak seçilirse çalıştırıldığı dizinde Log klasörünün içerisine switchlerin konsollarından gelen verileri ve filtreleme sonucu oluşan dosyaların çıktıları yer almakta.

Filtreleme mantığı ise her switch uplink ve downlinkleri üzerinden bir çok kendi üzerinde olmayan mac adresinin database üzerine kayıt edilmesini engellemek için gerekli olan kısım. Benim örneğimde Fa (Fast Ethernet) ve Lo (Long Reach Ethernet) portlarındaki mac adreslerini almak için filtre girilmiş durumda.  En fazla 3 adet filtre için geliştirdim.

Program kısaca Cisco switchlere telnet bağlanıp Fa,Lo portlarındaki bilgilerin alınıp veritabanına kayıt edilmesini sağlıyor. İsterseniz zamanlamayı açıp her 120 saniyede bir tekrar liste almasını ve değişenleri yazmasını sağlayabilirsiniz.

SQL için aşağıdaki alanlara ihtiyaç duyulmakta;

DROP TABLE IF EXISTS `mac`;
CREATE TABLE `mac` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`switch` text,
`mac` text,
`vlanid` text,
`tarama` datetime DEFAULT NULL,
`port` text,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=507 DEFAULT CHARSET=utf8;

VB.Net Telnet Uygulaması (vs2005)

Zip açma şifresi : notsayfam.com