Vb.net DataGridView hücre değişikliğinde fonksiyon çalıştırma

(liste= datagridview1)

Private Sub liste_CellEndEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles liste.CellEndEdit
‘Bu fonksiyon yalnızca hücrenin düzenleme moduna getirilip çıkması sonucunda çalışır
If liste.CurrentRow.Cells(0).Value = “mustafa54” Then
MsgBox(1test1)
End If
End Sub

Private Sub liste_CellLeave(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles liste.CellLeave

‘ Bu satır ise herhangi bir hücre değişikliğinde çalışır. Eğer o anki çalıştığınız hücreye göre düzenleme yapıyorsanız önce DataGridView in edit modunu sonlandırlalısın.
‘ liste.EndEdit()
If liste.CurrentRow.Cells(0).Value = “mustafa54” Then
MsgBox(“test”)
End If
End Sub