.po ve .mo uzantılı dil dosyaları

WordPress veya bazı web sayfalarında kullanılan dil dosyaları kullanılmakta.  Po uzantılı bir dosyayı notdefteri üzerinde düzenleyebiliriz ancak bunu mo formatına çevirmek veya mo uzantılı dosyayı po formatına çevirmek için poedit (indirmek için http://www.poedit.net/download.php) programına ihtiyacımız var. Po dosyalarını indirdiğimiz poedit programı ile de düzenleyebiliriz.

Herhangi bir mo uzantılı dosyayı düzenlemek için po dosyasıne çevirmek.

msgunfmt cevirecegimizdosya.mo > cikarilacakisim.po
(msgunfmt dosyası “%programfiles%\Poedit\bin” dizininde bulunuyor)

Düzenlediğimiz po dosyasını mo dosyasına dönüştürmek.
msgfmt -cv -o kaydedilecekdosya.mo duzenledigimizdosya.po